Trasy a programy

všechny hipotrasy

Jednání s ŘSZK

27. dubna 2009 proběhlo jednání se zástupci ŘSZK, spojené s místním šetřením jezdeckého okruhu Zlínsko, dotýkajícího se silnic II. a III. třídy v obcích Újezd, Drnovice, Vlachova Lhota a Lipina.

Na základě jednání bylo dohodnuto, že koňská trasa, vedoucí přes obec Újezd, bude v obci přerušena a v délce cca 800 m bude vedena po silnici III/4942. V daném úseku se jezdec na koni musí řídit zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Na trase bude před vjezdem na silnici označen konec stezky a opět začátek stezky. V obci Drnovice bude trasa přerušena a před točnou v délce ca 100 m bude vedena po silnici III/4947. Zde platí stejné podmínky jako v předchozím případě. V obci Vlachova Lhota kříží trasa 2x silnici III/4942, a to u obecního úřadu a cca 400 m za obcí. V místě za obcí je nutné křížení zpevnit a upravit tak, aby nedocházelo k poškozování silničního tělesa. Zpevnění je nutné před realizací projednat na místě se zástupcem ŘSZK. Těsně za obcí Lipina kříží trasa silnici II/494, úprava není nutná.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě