Trasy a programy

všechny hipotrasy

Akce

všechny hipoakce

Nově : HYJÉ - koně, o.s.

HYJÉ - koně, o.s. je tu pro podporu rozvoje koní nejen ve Zlínském kraji. Co můžete očekávat od HYJÉ - koně, o.s si můžete přečíst v tomto článku.

 Předmět činnosti HYJÉ, o. s.

HYJÉ - koně, o. s. je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, sdružující hipology tj. majitele koní, chovatele koní, zájemce o jezdecký a dostihový sport, tj. jezdecké kluby a stáje, podnikatelské a jiné subjekty.

 Cíle sdružení:

·        koordinace činností v sektoru koní na území ČR v zájmu rozvoje sektoru koní,

·        pomoc s přípravou a koordinace rozvojových projektů na podporu sektoru koní na území ČR,

·        aktualizace databáze subjektů působících v sektoru koní,

·        propagace a prezentace členských subjektů působících v sektoru koní a sportovních a kulturních akcí spojených s koňmi,

·        dohled nad rozvojem služeb v sektoru koní, certifikace služeb,

·        metodicky a cílevědomě působit v oblasti rozvoje rekreačního, výkonnostního sportu ve všech jeho formách,

·        rozvíjení vzdělávání členů společnosti,

·        poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže,

·        výplň volnočasové aktivity seniorů,

·        příprava a administrace partnerských projektů s širokým dopadem do oblasti sektoru koní včetně činností zaměřených k získání dotací, grantů a jiných zdrojů financování těchto projektů,

·        zajišťování informačního servisu všem členům o možných zdrojích financování rozvojových projektů,

·        podporovat tradice spojené s folklórem a koňmi,

·        rozvíjení sítě hipotras.

 

V příloze Vám přinášíme stanovy této nové organizace.

Malov tex 1 Original koneč verze opravená tmavší.jpg, 745x600, 31.23 KB
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě