Trasy a programy

všechny hipotrasy

PRÁZDNINOVÉ JEZDECKÉ HOBBY DNY

na kolbišti jezdeckého areálu v obci RADKOVA LHOTA ve dnech 18.7. 2015 a 8.8. 2015, vždy sobota
(Jezdci se účastní těchto závodů s vědomím, že jejich účast je vlastní dobrovolnou vůlí a nebudou požadovat po pořadateli žádnou formu náhrady za případné zranění koní, jezdců a dalších účastníků akce. Jezdí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za úrazy koní a jezdců, na tyto závody se nevztahuje pojištění jezdců registrovaných u ČJF.) Základní údaje: 1.1 Pořadatel: JEZDECKÝ AREÁL RADKOVA LHOTA 1.2 Datum konání SOBOTA 18. 7. 2015 v 10:00 hodin a SOBOTA 8.8.2015 v 10:00 hodin 1.3 Místo konání Jezdecký areál Radkova Lhota 1.4 Kolbiště 130 x 90 m - travnaté 1.5 Opracoviště 40 x 40 m – smíšený podklad zatravněný a více v přiloženém souboru.
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě