Trasy a programy

všechny hipotrasy

Změna názvu: HYJÉ - koně, z.s.

Tak jako ostatní občanská sdružení i naše společnost již splnila povinnost vycházející z nového občanského zákona a upravila název a stanovy společnosti.
Nový název zní: HYJÉ - koně, z.s. a stanovy najdete v příloze.
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě