Trasy a programy

všechny hipotrasy

Instruktor jezdectví pro všechny

Kromě sportovního – závodního – jezdectví se v současné době rozvíjí rekreační a hobby jezdectví a k rozvoji cestovního ruchu přispívá stále více aktuální agroturistika. Roste poptávka po odborně proškolené pracovní síle, neboť množící se počty úrazů mají většinou původ v neznalosti a neodbornosti.

Na základě pozitivních ohlasů po konání kurzu v letech 2010 - 2016 dále pokračujeme.

V roce 2017 vypisujeme další kurz pro zlepšení vzdělanosti  jezdecké veřejnosti. Jezdecké veřejnosti, mající zájem o vzdělání a poté spolupráci při přípravě jezdců ve výcviku v jízdě na koni v turistických jízdárnách, soukromých rančích a pod. Kurz je vhodný též pro osoby, které  zajišťují  přípravu a vedení koní v hiporahabilitac, i jako  základní vzdělání pro navazující speciální kurz v oblasti hiporehabilitace.

 

Podmínkou účasti v kurzu je věk min. 18 let a základní teoretické a praktické znalosti v jezdectví – jezdecká licence ČJF není podmínkou. Po absolvování kurzu a zkoušky nebude kvalifikace vyznačena v licenci ČJF !!

 

Kurz je zaměřen ke splnění teoretické a praktické zkoušky – není  tedy určen k výuce jízdy   na koni- přihlásit by se měli pouze jezdci, kteří již jezdit na koni umí a  chtějí si zlepšit své lektorské dovednosti.

 

Kurz je zajištěn vysoce odbornými lektory. Absolvování kurzu – 202  hodin (výuka teoretická a praktická) formou víkendového studia (so + ne) je ukončeno zkouškou před komisí. Zkouška se skládá z části teoretické (písemný test a ústní zkouška) a praktické –( pro anglický styl: drezura st. Z a parkur do 80 cm – jako zkouška vedení a ovládání koně) ,dále vedení výcvikové hodiny a lonžování koně se začátečníkem.

Absolventi kurzu jsou schopni vést výcvik  v jízdě na koni v anglickém stylu na jízdárně i  v terénu,  pro rekreační a hobby ježdění, a pro agroturistiku za dodržení zásad bezpečnosti. Kurz je vhodný také pro osoby, které zajišťují  přípravu a vedení koní v hiporehabilitaci jako základní vzdělání pro navazující speciální kurz v této oblasti.

  

Na základě Osvědčení o rekvalifikaci  (vhodné též pro uplatnění uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce) lze požádat o vydání živnostenského listu (vázaná činnost).

Kvalifikace nebude vyznačena v licenci ČJF.

 Vzdělávací kurz bude vypsán v roce 2017 :

na jaře (duben - červen) v  BRNĚ na VFU

 

 Praktickou část vzdělávání lze absolvovat na vlastním koni, nebo v omezeném počtu je možné zapůjčení koně.

 Další informace a přihlášky tel.  MVDr. E. Nesňalová:  enesnalova@draci.cz

                                                                                                                 604 176 856

 

K organizačnímu zajištění kurzu je nutné nahlásit se co nejdříve, nejpozději však do 15. února 2017.  Další komunikace bude včas vedena s  přihlášenými  zájemci.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě