Trasy a programy

všechny hipotrasy

Školní aktivity budoucích ošetřovatelů a jezdců

Do zahraničí na zkušenou aneb „Škola základ života"

V Česku je několik škol lákající studenty na koně. Stačí si jen vybrat zda  získat výuční list nebo maturitní vysvědčení i to u koní jde. Avšak vybrat tu, která mladé generaci poskytne co největší profesní rozvoj je oříšek. Vždyť už léta platí, že mladá generace může být jen tak dobrá, jak dobří jsou a budou její učitelé. 

Jaký výukový základ poskytuje naše odborné školství?

To, že jsou koně ve školních stájích škol, na to už jsem si zvykli.

Řada z nich spolupracuje se státními hřebčinci  a hřebčínem, tak jak je ve světě zvykem. 

Ale co získávání znalostí a dovedností v zahraničí?

Příprava mladé generace chovatelů a jezdců Střední školy dostihové a jezdectví v Praze ve Velké Chuchli je široká a žáci cestují za poznáním. V rámci projektů škola umožňuje rozšiřování zkušeností a poznatků i za hranicemi naší republiky již řadu let. Anglie, Irsko, Francie, Německo, Maďarsko, Polsko  a v neposlední řadě i "bratři" Slováci, to jsou místa, kam se žáci i učitelé dostihové školy podívají jak v rámci exkurzí tak i dlouhodobých stáží. Vše díky projektu Erasmus+  „ Zvyšování odborných kompetencí žáků a pracovníků dostihové školy“. Kdy se žáci v odborném vzdělávání a přípravě účastní několika stáží v odborných stájích zaměřených na koně.  Během projektu  vyjede celkem 24 účastníků do čtyř odborných zahraničních stájí. Do každé partnerské stáje vyjede vždy 6 účastníků z řad žáků.
V rámci plánovaných mobilit se žáci seznámí s novými metodami, postupy a nástroji při práci s koňmi. Ve všech partnerských zemích se jedná o místní postupy při sedlání, rozdílný management stájí - plán tréninků a odpočinku koní, v Bábolně a v Šale pak navíc práci s koňmi na lonži a zapřahání. 
V BRS a RACE  (Racing Academy and Centre of Education) v Kildare, (Irsko), budou žáci rozvíjet dovednosti související s dostihovým sportem. Obě země patří mezi světovou špičku v dostihovém sportu. Nabízejí nejmodernější a zároveň i tradiční přístupy ke koním a jejich tréninku. Dovedností, kterou si účastníci osvojí, je například práce ve velkých lotech (práce ve velkých skupinách), práce v terénu a v otevřené krajině. V Irsku se navíc naučí základům dostihového skákání.

Mobility naplňují potřebu navázat kontakty a zvýšit sebedůvěru účastníkům při spolupráci v mezinárodním týmu či práci pro zahraniční trenéry. V neposlední řadě se naplňuje potřeba rozvinutí jazykových kompetencí a zvýšení motivace pro další rozvoj jazykových znalostí. Toto je podpořeno prezentací materiálů o naší škole a našem způsobu práce při odborném výcviku, kterou 
sebou žáci vezou na stáže a zde ji prezentují přijímající organizaci. Tím se obohatí obě strany, jak účastníci vysílající organizace, tak přijímající organizace.

Dále se nezapomíná na profesní rozvoj pracovníků dostihové školy.
Součástí této aktivity jsou výjezdy 3 pracovníků dostihové školy do tří z těchto čtyř partnerských organizací (BRS, RACE, Šala), kde se účastní praktického i teoretického vyučování.  
Nad rámec výše uvedených aktivit dochází k zapojení všech žáků školy do projektových dní, kdy jsou prezentovány poznatky z odborných stáží což vede k toleranci a pozitivnímu vnímání evropského prostoru.

Tedy vzdělávání v SŠDSaJ Praze Velké Chuchli má zelenou. 

 

IMG_6115.jpg, 800x533, 64.70 KB
CIMG9753.jpg (800x600, 78.15 KB)
DSCN0979.jpg (800x600, 65.75 KB)
DSCN1021.jpg (800x600, 65.14 KB)
DSCN1047.jpg (800x600, 79.81 KB)
DSCN1060.jpg (800x600, 106.26 KB)
DSCN1070.jpg (800x600, 88.66 KB)
DSCN1094.jpg (800x600, 70.36 KB)
IMG_6054.jpg (399x600, 39.44 KB)
IMG_6098.jpg (800x533, 59.84 KB)
IMG_6099.jpg (800x533, 55.69 KB)
IMG_6112.jpg (800x533, 99.55 KB)
IMG_6115.jpg (800x533, 64.70 KB)
IMG_6117.jpg (800x533, 65.35 KB)
IMG_6140.jpg (399x600, 38.49 KB)
IMG_6727.jpg (800x533, 72.92 KB)
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě