Prohlášení o přístupnosti

Tento dokument obsahuje

 • prohlášení o přístupnosti webové prezentace Hyjé - Koně Zlínského kraje
 • seznam klávesových zkratek platných v celé prezentaci s jejich popisem
 • popis používaných nestandardních formátů dat,
 • kontakt na technického správce webu.

Webová prezentace je vytvořena s ohledem na přístupnost a bezbariérovost tak, aby splňovala všechny důležité zásady přístupnosti v souladu s Vyhláškou MVČR č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Pro prezentaci všech informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk XHTML™ 1.0 Strict a dodržována syntaktická i sémantická správnost. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby obsah stránek byl přístupný i v alternativních prohlížečích (Opera, Mozilla, FireFox). Vzhled prezentace je řešen stylovými předpisy CSS a je tak oddělen od informací.

Klávesové zkratky

Klávesové zkratky použitelné v prohlížeči Internet Explorer.

 • Alt + 1 - úvodní stránka
 • Alt + 2 - vyhledávání
 • Alt + 4 - kontakty
 • Alt + 0 - prohlášení o přístupnosti, seznam použitých klávesových zkratek

V případě prohlížeče Firefox Alt + Shift + číslo, v případě prohlížeče Opera vyvoláte nabídku klávesami Shift + Esc.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

 • PDF - pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
 • DOC, XLS, PPT - společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
 • RTF - dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
 • ZIP - některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu technického správce serveru uvedenou v sekci Kontakty.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě