Trasy a programy

všechny hipotrasy

obec Ludslavice

Adresa

Ludslavice

Kontakt

telefon: 573 398 110, 603 548 273
fax: 573 398 110
Kontaktní osoba: Miroslav Konečný - starosta obce

Podrobnosti

Obec Ludslavice leží ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž , 5 km JZ od Holešova, na spojovací cestě mezi Zahnašovicemi a Kurovicemi , je součástí Mikroreginu Holešovsko a členem MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. První zmínka o obci je z roku 1275 , v 16. století byla uváděna jako Ruclavice či Rudslavice , dnešní název byl obnoven až v roce 1925. Katastrální území obce má rozlohu 585 ha , nadmořská výška je 211 m n. mořem , orná půda zaujímá vice než 80 % výměry. V současné době se v obci nachází 161 popisných čísel s 495 trvale přihlášenými občany. Mezi nejvýznamnější historickou památku patří kostel sv. Václava , který prošel v roce 2007 generální opravou , za přispění občanů , sponzorů a Zlínského kraje. V obci je Mateřská škola , 1.-5. roč. ZŠ , prodejna COOP , farma zemědělské společnosti , inženýrské sítě . Přes SDH, TJ , MS je také aktivní Svaz žen , šipkaři a včelaři , chrámový sbor v letošním roce natočil své první CD . Společenský život v obci je přímo ovlivněn činností dobrovolných spolků , je dodržována tradice vodění medvěda , klabotání, běh vesnicí o cenu starosty obce, vítání občánků, beseda s dříve narozenými občany , střelby na asfalt. holuby, hodová zábava , vánoční koncerty chrámového sboru aj. Obec získala v roce 2006 v soutěži Vesnice roku čestný diplom za podporu Programu obnovy venkova a v roce 2007 uznání za zapojení občanů a členů zastupitelstva do Programu obnovy venkova, v roce 2008 – oranžová stuha – spolupráce se zemědělským subjektem.

Cíle v okolí

podrobnosti na www.vychodni-morava.cz

Turistické atraktivity

Ubytování

Stravování

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě