Trasy a programy

všechny hipotrasy

Podrobný popis Velkého jezdeckého okruhu Vizovicko

Z informačního dvora ve Vysokém Poli přes Drnovice, Vlachovu Lhotu a Újezd zpět do Vysokého Pole. Délka 38 km.

0-1,5 km pevný, tvrdý podklad; Trasa začíná ve Vysokém Poli v místě, kde je vybudován informační dvůr s informacemi o trase a s přístupem na internet. Trasa pokračuje směrem k vrcholu Klášťov kolem hospodářského dvora. Trasa nejprve mírně stoupá, potom klesá, vede převážně mezi poli. Po cestě se nachází několik křížů a kaplí, nedaleko cesty je studánka. V tomto úseku trasa kopíruje značenou turistickou trasu. Ve Vysokém Poli je možnost občerstvení v Hostinci na Lesovni, Vysoké Pole 80 (úvaziště pro koně, napáječka) a možnost ubytování v chatě U Ovesných (možnost ustájení 4 koní ve stodole, více koní v ohradě).

1,5-2,4 km upevněná cesta; Po překročení potoka stoupá trasa lesem.

2,4-5,1 km pevný, tvrdý podklad; Trasa vede lesem, střídavě stoupá nebo jde po rovině. Poblíž trasy se nacházejí dvě studánky. V tomto úseku trasa kopíruje značenou cyklostezku.

5,1-6,6 km zpevněná cesta; Trasa vede lesem. Nejprve 800m stoupání, možnost odbočení doleva směrem k vrcholu Klášťov. Následuje 700m klesání. Na začátku úseku je vybudováno odpočívadlo.

6,6-10,7 km pevný, tvrdý podklad; Prvních 700m vede trasa lesem, poté mezi loukami a poli, v poslední části úseku prochází přes obec Drnovice. Největší část tohoto úseku vede po asfaltové komunikaci, která slouží jako obslužná při úpravě lesa a okolních pozemků a je velmi málo frekventovaná.. Při přechodu přes obec vede část trasy po hlavní silnici, jedná se o dva úseky dlouhé přibližně 400m a 100m. Část úseku, která vede po hlavní komunikaci a přes obec, kopíruje značenou turistickou a cykloturistickou trasu. Poblíž trasy se nachází Národní kulturní památník Ploština, kde je k dispozici úvaziště a napáječka. V obci Drnovice se také nachází úvaziště a napáječka, navíc je zde možnost občerstvení a přístupu na internet v pohostinství U Bodláků.

10,7-13,6 km nezpevněná cesta; Prvních 800m vede trasa mezi poli, potom lesem. Nejprve stoupá, potom mírně klesá směrem k Tichovskému potoku. V tomto úseku trasa kopíruje značenou turistickou trasu. Po překročení Tichovského potoka trasa opět stoupá po lesní nezpevněné cestě.

13,6-14,2 km zpevněná cesta; Trasa vede přes mírný vrchol mezi poli.

14,2-14,5 km pevný, tvrdý podklad; Trasa prochází obcí Vlachova Lhota. Zhruba v polovině úseku se nachází odbočka doprava směrem k úvazišti, napáječce a pohostinství.

14,5-16,5 km nezpevněná cesta; Prvních 1.000m vede trasa mezi poli, poté lesem. V jedné své části, asi 200m, vede podél hlavní komunikace, kterou pak i překračuje.

16,5-18 km zpevněná cesta; Trasa vede prvních 500m mezi loukami a pastvinami, poté mezi poli.

18-19,8 km "Spojka mezi Malým a Velkým jezdeckým okruhem"; nezpevněná cesta; Prvních 150m vede cesta podél hlavní komunikace, pak ji překračuje a jde areálem zemědělského družstva směrem k lesu, V areálu je úvaziště, napáječka a možnost ubytování. Po vstupu do lesa je nutné překročit Křekovský potok přes kamenitý brod. Potok je široký 1m, brod 2m.

19,8-20,4 km "malý okruh"; nezpevněná cesta; Trasa stoupá lesem. Jedná se o spojující úsek, který je společný pro Malý a Velký jezdecký okruh.

24,4-33,3 km 190m zpevněná cesta; Na odbočce v obci Vlachova Lhota směrem k úvazišti se jedná o zpevněnou místní komunikaci, která protíná krajskou silnici v délce 190m. 350m zpevněná cesta; Dále se jedná o zpevněný úsek polní cesty k úvazišti. 520m zpevněná cesta; Od úvaziště pokračuje trasa po zpevněné místní komunikaci. 700m nezpevněná cesta; Další část trasy vede po louce 700m, která klesá směrem k potoku Vlára. Po překročení tohoto potoka vede trasa po katastru obce Vysoké Pole. Jedná se o nezpevnněou cestu po loukách, polích a lesem, která opět překračuje potok Sviborka od Újezdu po 330m (katastr Újezd), stáčí se doprava a po polní nezpevněné cestě se napojuje na trasu mezi Újezdem a Vlachovicemi - délka 300m. Zde se úsek opět napojuje na značenou turistickou trasu. Dalších 800m vede trasa mezi loukami a pastvinami. 2.700m vede trasa lesem, v tomto úseku překračuje hlavní komunikaci. V místě, kde kříží hlavní komunikaci se odpojuje od značené turistické značky. Nedaleko tohoto místa se nachází koňská stanice, úvaziště a napáječka. Dále vede trasa 3.300m mezi loukami a pastvinami. 800m vede trasa lesem a posledních 400m mezi poli.

33,3-36,6 km pevný, tvrdý podklad; Prvních 400m vede trasa po zpevněné komunikaci mezi poli. Poté překračuje obec Újezd, 1.100m vede po hlavní komunikaci, z které pak odbočuje doleva, kde ještě 400m pokračuje po zpevněné asfaltové komunikaci směrem k lesu. U areálu koupaliště a u chaty u lyžařského vleku se nachází úvaziště a napáječka.

36,6-36,9 km nezpevněná cesta; Trasa vede po hranici lesa.

36,9-37,1 km zpevněná cesta; Tento úsek je dobudováván, bude se jednat o obslužnou komunikaci s povrchem zpevněným penetrací.

37,1-38,1 km pevný tvrdý podklad; Trasa vede mezi poli a v poslední části prochází obcí Vysoké Pole, končí u informačního dvora.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě