Trasy a programy

  • Jezdecký okruh Nevada
    Jezdeckou trasu spravovanou Ranchem Nevada naleznete v krásném prostředí Chřibů, konkrétněji ve Stupavské vrchovině. Kromě nádherné přír...
  • Jezdecký okruh Valašsko (Beskydy)
    Okruh využívá tras v okolí Velkých Karlovic. Trasy umožňují výhledy z hřebene Vsetínských vrchů na panoráma Javorníků a Beskyd. Většina ...
  • Jezdecký okruh Zlínsko (Vizovicko)
    Okruh se nachází v atraktivní oblasti Vizovických vrchů, vede loukami a pastvinami v nadmořské výšce 350 až 600 m. Okruh je tvořen velký...
všechny hipotrasy

Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka

Adresa

JS Galatík Těšánky
Zemědělský dvůr 1
Těšánky
768 02 Zdounky

Kontakt

telefon: 602 578 542
Kontaktní osoba: Ladislav Karásek

Podrobnosti

Moravský teplokrevník, plemeno koní pocházející z Evropy, je tu s námi již po generace. Teplokrevní koně chovaní na bývalém území Rakouska – Uherska v hřebčínech Radovec (zal. 1774), Mezöhegyes (zal. 1785), Piber (zal. 1798), Kisber (zal. 1853), Bonczhida (zal. 1905), Wieselburg (zal. 1915) vytvořili kmeny - Furioso, Przedswit, Gidran, Star of Hannover, North Star, Nonius, Shagya , které přetrvaly až do dnešních dní. Od 40. let minulého století se k těmto kmenům přiřadila i linie Catalin vzniknuvší v hřebčíně Motešice (zal. 1927). Historický a společenský vývoj v Evropě se podepsal i na těchto kmenech.

Cíle v okolí

podrobnosti na www.vychodni-morava.cz

Turistické atraktivity

Ubytování

Stravování

Tito koně se na území ČR dostali zejména po roce 1918 z likvidační podstaty rakouských hřebčínů, připadající na náš stát. Významnou úlohu na rozvoji a šlechtění uvedené populace měl hřebčín Kladruby n. Labem (zal. 1560), vojenský hřebčín v Hostouni (zal. 1915), zemský hřebčín ve Vizovicích (zal. 1912), zemský hřebčín v Pohořelicích (zal. 1927), hřebčín Albertovec (zal. 1952), hřebčín Horní Motešice (zal. 1927) a hřebčín Topoľčianky (zal. 1921). Stejně jako ve světě, se historický a společenský vývoj v Čechách a na Moravě se značnou měrou podepsal i na odlišném vývoji chovu koní. Na území Moravy chovatelé shromažďovali koně na podkladě výše uvedených polokrevných kmenů a docílili koně vysoce prochovaného, typově vyrovnaného, ušlechtilého, živého temperamentu. Do roku 2004 byli tito koně zařazeni v plemeni český teplokrevník (CT), jehož šlechtitelským cílem byli podstatnou měrou ovlivněni. Z celkového stavu koní v ČR v roce 2004 ing. J. Volenec doporučil k regeneraci moravského teplokrevníka na základě analýzy 12 vhodných hřebců a 150 klisen. Do PK MT bylo v roce 2004 zapsáno 10 plemenných hřebců a 67 klisen. I přes krátkou dobu trvání PK MT se podařilo plemennou knihu rozšířit na dnešních 17 plemenných hřebců, 132 plemenných klisen, 40 koní dorostu a to díky přihlášení vhodných koní k regeneraci a také zdárným odchovům našich chovatelů. Jak vypadá moravský teplokrevník dnešních dnů? Pod tímto symbolem se skrývá ušlechtilý teplokrevný kůň středně velkého obdélníkového rámce s kohoutkovou výškou hůlkovou u klisny 159 - 165 cm a u hřebce 161 - 167 cm se souladnými tělesnými partiemi. S ušlechtilou suchou hlavou, oválnou očnicí a velkým živým okem. Středního až dlouhého krku, výrazného a středně dlouhého kohoutku. S dlouhou šikmou lopatkou umožňující vydatný prostorný chod. Jeho středně hluboký, široký a středně dlouhý oválný hrudník s mírami až 205 cm je předzvěstí dobré krmitelnosti. Krátká až středně dlouhá, dobře vázaná a pevná bedra. Záď je mohutná, dlouhá a oválná. Fundament (končetiny) jsou suché, kostnaté, s výraznými a suchými klouby a šlachami. Holeň dosahuje 19,5 - 22,5 cm. Spěnky jsou středně dlouhé, pevné a pružné. Kopyta jsou přiměřeně široká, pevná. Kůň výborného charakteru a přiměřeného temperamentu, velmi ochotný k práci, s pevným zdravím a tvrdou konstitucí, kterého lze mnohostranně využít pod sedlem i v zápřeži.
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě