Trasy a programy

všechny hipotrasy

Farma Vystrkov - Poličná Valašské Meziříčí

Adresa

Poličná

Kontakt

telefon: 739 637 966
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Valenta

Podrobnosti

Provozovatel: Radka Valentová, Poličná 67, Valašské Meziříčí
Otvírací doba: nonstop
Kapacita ubytování: 15
Stanování: Ano
Cena ubytování za osobu noc v Kč: není stanovena
Kapacita stravování: 0
Vlastní vaření: Ano
Počet míst k ustájení vlastního koně: 4
Počet koní k zapůjčení bez doprovodu: 0
Počet koní k zapůjčení s doprovodem: 0
Letní tábor na koni: Ne
Turistika s vozem: Ne
Cvičitel, jezdecká škola, kurzy: Ne
Parkur, skokový materiál: Ne
Plavení koní: Ano
Sprchování koní: Ano
Cena ustájení za měsíc v Kč: 5000
Cena ustájení za den v Kč: 200
Krmení v ceně: Ano
Krmení k zakoupení: Ano
Krytá jízdárna: Ne
Venkovní jízdárna: Ano
Ustájení v boxech: Ano
Vázaná stání uvnitř: Ano
Volná stání uvnitř: Ne
Vázaná stání venku: Ne
Elektrický ohradník: Ne
Ohrada: Ano
Pastvina: Ano
Výběh: Ano
Průjezdovky - tranzit na koni: Ne
Transport koní: Ne
Kovář: Ano
Podkovář: Ne
Sedlovna: Ne
Veterinář: Ano
Využít zde můžete agroturistiku, výletnickou odpočívárnu, ale i další aktivity jako např. paintballové hřiště nebo hru geocaching. Farma Vystrkov je historická zemědělská usedlost obklopená vzrostlými stromořadími, které jsou dle ÚSES označeny za významné krajinné prvky s funkcí biokoridoru. Usedlost tvoří přirozené biocentrum při vrcholu Vystrkovská strážka 428 m n.m. na otevřené náhorní plošině Kelčské pahorkatiny, 5 km severozápadně od Valašského Meziříčí na pomezí Valašska a Záhoří. Současní majitelé zde od roku 1980 hospodaří a od 1989 podnikají jako samostatně hospodařící zemědělci s chovem koní na trvalých travních plochách. V posledních letech se farma stále více zaměřuje na agroturistiku, zavádí a rozšiřuje služby výletníkům i turistům.

Cíle v okolí

podrobnosti na www.vychodni-morava.cz

Vysvětlivky k podrobnostem

kapacita ubytování - 15 osob, ubytování v útulně
kovář k dispozici ve vzdálenosti 8 km
veterinář k dispozici ve vzdálenosti 5 km
plavení koní k dispozici ve vzdálenosti 4 km
k vlastnímu vaření k dispozici: voda, vařič, nádobí
 

Farma Vystrkov

Fotografie0334.jpg (800x600, 60.74 KB)
Fotografie0857.jpg (800x600, 85.27 KB)
Fotografie1168.jpg (800x600, 94.07 KB)
Obraz073.jpg (480x600, 31.89 KB)
romana 1.jpg (800x571, 45.82 KB)
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě