Nabídka pro turisty

Trasy a programy

Akce

Celkem: 42 |< << 1 2 3 >> >| 2/3 Položek na stránce:

Název Typ Obec
Meadow Ranch služba Zlín
město Slušovice
Historicky první zmínka o Slušovicích se váže k roku 1261. Většího významu však dosahují až v 15. století, kdy byly roku 1446 povýšeny na městečko, což s sebou přineslo také řadu privilegií, tedy městských práv. Od těch dob Slušovice směly svobodně vařit pivo, pálit kořalku, měly právo volného obchodu, svobodu řemesel a byly zproštěny všech robot. Nejslavnější kapitola obce se však měla teprve otevřít. Podle dochovaných záznamů zde těsně po druhé světové válce žilo kolem 1 200 obyvatel, do roku 1980 vzrostl počet občanů na zhruba 1 900 a v současnosti Slušovice obývají necelé 3 000 lidí. Tento zásadní nárůst byl důsledkem rozvoje místního zemědělského družstva, které ve své době bylo celorepublikovou raritou a obrovským lákadlem. Existence družstva nabízela řadu pracovních příležitostí i možnost získat trvalé bydlení. Tato doba svou bohatou stavební činností vtiskla městu jeho současnou podobu. V dobách největšího věhlasu místního družstva bylo vybudováno sídliště, průmyslové zóny, dostihový areál a jeho okolí, fotbalový stadion, čtyřproudová příjezdová komunikace a další objekty. Po roce 1989 dochází k rozpadu zemědělského družstva a některé známé provozovny jsou postupně rušeny. Řada větších výrobních firem, které zde byly založeny v souvislosti s existencí místního agrokombinátu, však i nadále rozvíjí úspěšně své podnikatelské aktivity. Jde především o firmy podnikající v oborech výpočetní techniky, informatiky, dřevozpracující a kovozpracující výroby, finální výroby potravinářských produktů, obchodní činnosti, dopravy a služeb. nadmořská výška: 275m, počet obyvatel: cca 3 000) V roce 1996 získaly Slušovice status města, čímž se staly ve své době nejmladším a zároveň nejmenším městem zlínského regionu. V posledních letech se investiční činnost města Slušovice zaměřila zejména na úpravu a usměrňování dopravy v centru města, především v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců. Bylo zbudováno několik dětských hřišť, zrekonstruována městská knihovna, která po modernizaci rovněž nabízí veřejnosti přístup k internetu. Pro podporu kulturního a společenského života ve městě bylo zřízeno městské kulturní středisko, které je využíváno k zájmové činnosti mládeže a zároveň umožňuje pořádání koncertů či výstav. Před třemi lety byla poprvé uspořádána "Slušovká kulturní jeseň", akce, z níž vyrostla nová tradice. Tato kulturní událost, která je organizována ve spolupráci vedení města a místního farního úřadu, zpestřuje občanům města podzimní období nabídkou několika koncertních vystoupení různých žánrů. Dominantou města a zároveň jeho jedinou významnou historickou památkou je farní kostel Narození sv. Jana Křtitele, jehož současná podoba začala vyrůstat v roce 1812. Před několika lety získal kostel novou střechu, byla opravena venkovní fasáda a také interiér budovy se dočkal nové malby. Tyto úpravy byly financovány z veřejných sbírek ve farnosti, mezi podnikateli, občany a také za přispění města Slušovice a okolních obcí. Za prohlídku určitě stojí také místní dostihový areál, který je největším areálem s klopenou dráhou na území Moravy. Každoročně se zde pořádá několik dostihových dnů. Uvnitř dostihové dráhy pak našlo své místo kvalitní golfové hřiště pro začátečníky. Na kopci Bílá Hlína najdete letiště, v jehož areálu sídlí také škola pro výcvik pilotů ultralehkých letadel a případní zájemci si zde mohou rovněž dohodnout vyhlídkový let nad naším regionem. Kulturní stravování s bohatým výběrem jídel i nápojů nabízí místním i návštěvníkům několik restaurací. Zárukou bohatého sportovního vyžití je krytá hala a venkovní víceúčelové hřiště u Základní školy Slušovice, kde najdete mimo jiné venkovní tenisový kurt s umělým povrchem a hřiště na minigolf.
služba Slušovice
městys Pozlovice
Na samé hranici chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, v blízkosti Luhačovic, leží Pozlovice. Svým umístěním patří do jedné z deseti oblastí s nejlepším životním prostředím v České republice. Zdejší lesnatá krajina tvoří plynulý přechod mezi kopcovitým Valašskem a rovinatým Slováckem. Ráz krajiny dotváří přehradní nádrž, jejíž prvotním úkolem bylo zamezení povodním a která je dnes využívána hlavně k rekreačním účelům. V oblasti služeb Pozlovice vhodně navazují na lázně Luhačovice svými rehabilitačními pavilony, hotely, restauracemi či cukrárnami. Dále v nabídce nechybí půjčování lodiček a horských kol, vyhlídkové jízdy na koních a jízdy kočárem po širokém okolí. Kdo má zájem, může využít masáže, lázeňské procedury, sauny, kryté i venkovní bazény, minigolf a tenisové kurty. Velmi oblíbené jsou procházky po okolí, kterému dominuje kostel svatého Martina ze 16. století, přestavěný v 18. století v barokním stylu.
služba Pozlovice
obec Ludslavice
Obec Ludslavice leží ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž , 5 km JZ od Holešova, na spojovací cestě mezi Zahnašovicemi a Kurovicemi , je součástí Mikroreginu Holešovsko a členem MAS – Partnerství Moštěnka, o.s. První zmínka o obci je z roku 1275 , v 16. století byla uváděna jako Ruclavice či Rudslavice , dnešní název byl obnoven až v roce 1925. Katastrální území obce má rozlohu 585 ha , nadmořská výška je 211 m n. mořem , orná půda zaujímá vice než 80 % výměry. V současné době se v obci nachází 161 popisných čísel s 495 trvale přihlášenými občany. Mezi nejvýznamnější historickou památku patří kostel sv. Václava , který prošel v roce 2007 generální opravou , za přispění občanů , sponzorů a Zlínského kraje. V obci je Mateřská škola , 1.-5. roč. ZŠ , prodejna COOP , farma zemědělské společnosti , inženýrské sítě . Přes SDH, TJ , MS je také aktivní Svaz žen , šipkaři a včelaři , chrámový sbor v letošním roce natočil své první CD . Společenský život v obci je přímo ovlivněn činností dobrovolných spolků , je dodržována tradice vodění medvěda , klabotání, běh vesnicí o cenu starosty obce, vítání občánků, beseda s dříve narozenými občany , střelby na asfalt. holuby, hodová zábava , vánoční koncerty chrámového sboru aj. Obec získala v roce 2006 v soutěži Vesnice roku čestný diplom za podporu Programu obnovy venkova a v roce 2007 uznání za zapojení občanů a členů zastupitelstva do Programu obnovy venkova, v roce 2008 – oranžová stuha – spolupráce se zemědělským subjektem.
služba Ludslavice
Obec Nová Dědina
Na samém konci kroměřížského okresu, asi 15 km jihovýchodním směrem od města Kroměříž, leží vesnice zvaná Nová Dědina. Když vyjdeme po silnici z Kvasic na Nový dvůr, zjeví se nám jako kytička z polního kvítí obklopená věncem chřibských lesů. Nachází se v kopcovitém kraji, samá strž a žleb. V zimě, když přijdou sněhové vánice, je pro velké závěje odloučena od okolního světa, zkrátka nachází se v místech, kde lišky dávají dobrou noc. Vesnice se nachází na severovýchodních výběžcích chřibského pohoří. Leží v nadmořské výšce 360 metrů a celý její katastr je typu silně kopcovitého. Ovšem toto krásné položení do klína chřibských lesů, které ji obklopují ze všech stran, činí ji skutečně perlou mezi okolními obcemi. Takovým krásným rozhledem na všechny světové strany se nemůže pochlubit žádná z okolních vesnic.
služba Nová Dědina
obec Pohořelice
Obec Pohořelice leží 2 km od Napajedel. V obci se nachází zámek z roku 1780 přestavěný v 19. století, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z roku 1739 a barokní kostel sv. Jilji z roku 1770 v bývalé osadě Leopoldov.
služba Pohořelice
obec Valašská Bystřice
Dnešní Valašská Bystřice má 2 290 obyvatel a v okrese Vsetín se řadí mezi obce střední velikosti. Svou rozlohou však patří mezí největší, zabírá území 36 km². Spádově patří k Rožnovsku, od města Rožnova pod Radhoštěm je vzdálena cca 8 km. Leží uprostřed Vsetínských vrchů v povodí říčky Bystřice, která napájí známou přehradu Bystřička. Území obce je velmi členité a hornaté, střed obce leží v nadmořské výšce 460 m, nejvyšším bodem je vrchol Tanečnice ve výšce 912 m nad mořem. Území obce je ze dvou třetin pokryto lesy a celé patří do Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Historie obce začíná v roce 1651, kdy byly založeny její pozemkové knihy. Území obce patřilo ke krásenskému panství hrabat ze Žerotína. V té době bylo území obce řídce osídleno. Z větší části ho pokrývaly pralesy. Za třicetileté války se na jejím území ukrývali valašští vzbouřenci. Na horských loukách se usadili valašští kolonizátoři. Přesto můžeme tvrdit, že se území dnešní Valašské Bystřice stalo jedním z posledních osídlených v dnešním Valašsku. Je zaznamenáno, že v době založení bylo v obci mimo fojtství patnáct chalup a šest chaloupek.. Obydlí však nebyla vystavěna vedle sebe, ale roztroušena po území daleko od sebe. V roce 1676 dostala jméno po říčce, která protékala krajem, a po prvním fojtu: Randýskova Bystřice. Obec byla postupně zalidňována lesními dělníky, kteří káceli pro vrchnost dřevo a levně pak dostali koupit odlesněné paseky. Na nich si vystavěli chudá obydlí a zúrodňovali kamenitou půdu.
služba Valašská Bystřice
obec Zádveřice-Raková
Obec Zádveřice-Raková leží 11 km východně od Zlína. Jižně se nachází významné lázně Luhačovice a 3 km na východ vzdálené Vizovice.
služba Zádveřice-Raková
Penzion a jízdárna pod přehradou
Přijďte a vychutnejte si nezaměnitelnou atmosféru Beskyd z koňského hřbetu. Čekají Vás úchvatná panoramata ruku v ruce s nevšedními zážitky v nejužším kontaktu s přírodou. Samozřejmostí je kvalitní ubytovací a stravovací servis s nabídkou gastronomických specialit, určený všem věkovým i zájmovým kategoriím. Širokou paletu možností ubytování, stravování a služeb spojených s provozem jízdárny neváhejte telefonicky konzultovat na kotakntích číslech penzionu.
služba Horní Bečva
Ranč Kostelany
Areál Ranče Kostelany nabízí vodění na koni (za nepříznivého počasí v hale), vyjížďky do okolí v doprovodu zkušeného instruktora (po dohodě vyjížďky na Bunč, Ranč Žlutava) i jezdeckou školu pro děti. V létě organizují letní koňské tábory.
služba Kostelany
Ranč u Tuffa, Dobrotice
Ranč u Tuffa: Vyjížďky na koních do přírody, výuka jízdy na koních (v anglickém i westernovém stylu), vození dětí na koních a na ponících, intenzivní víkendové kurzy výuky jízdy na koních, terapie pro postižené, ustájení koní, výcvik koní, obsedání koní, vození a přeprava koní, Colonel Tuff Bar QH, připouštění koní Colonel Tuff Bar QH, jezdecký kroužek pro děti, individuální víkendové kurzy pro začátečníky i pokročilé, vícedenní vyjížďky na koních - čundry, akce pro města i firmy
služba Holešov
Ranč Všemina
Vítejte na rodinném ranči,se zaměřením na agroturistiku,ustájení,výcvik koní!
služba Všemina
Ranch Lucky Valley
Jedná se o sportovní ranč,který vedou majitelé Petr a Monika Julinovi. Na ranči se chovají koně amerického plemene Quarter Horse. Základní chovné stádo klisen a hřebecu bylo dovezeno z USA. Výuka se zaměřuje na westernové disciplíny. V areálu ranče, kde je k dispozici krytá jezdecká hala, krytá kruhovka a venkovníjízdárna a kolotoč. Vyjížďky na koních do terénu ranč neorganizuje. Cílem je vychovat a připravit koně a klienty pro účast na závodech v ČR a v zahraničí. Je zde jezdecká škola a jezdecký kroužek a klub pro děti a dospělé, organizují se individuální i hromadné jezdecké kurzy pro začátečníky i pokročilé.
služba Zádveřice-Raková
Ranch Nevada
Ranč se nachází v Chřibech, v úchvatném pohoří s rozmanitými jehličnatými i listnatými stromy, plné potoků a potůčků, koutů a zákoutí, cest a cestiček, se spoustou malebných údolí, přímo vybízející k turistice. Pro nejmenší děti je možnost svezení na malých ponících, k vidění jsou na ranči i další zvířáta. Pro větší skupiny diváků (např. školní výlety) se pořádají ukázky westernového ježdění, parkurového skákání, drezury a jiné zajímavé akce s koňmi. Ranč organizuje vyjížďky na koních do přírody, pro prokročilé jezdce i pro začátečníky, rychlost tempa koní se vždy přizpůsobuje nejslabšímu jezdci. Vyjížďky jsou vždy s doprovodem a na vlastní nebezpečí. Vedle vyjížděk na koních je možnost objednat i vyjíždku v kočáře. K dispozic máme různé typy kočárů a povozů pro nejrůznější příležitosti (svatby, oslavy, společenské události, formanské jízdy, atd.) a také stabilních 5 - 6 pár tažných koní. O letních prázdninách ranč pro děti pořádá táborový pobyt "Léto u koní", zaměřený na výcvik jízdy, ošetřování a péči o koně.
služba Buchlovice
Ranch Rovná
Jízda na koni pro začátečníky i pokročilé v krásné oblasti Chřibů. Ranch nabízí vození dětí a ježdění na koních každý víkend a o letních prázdninách. Otevřeno květen – říjen. Jízda se musí předem telefonicky domluvit. Ranch dále nabízí vyjížďky do přírody pod dohledem zodpovědné osoby a výukové hodiny v kruhové ohradě nebo travnaté jízdárně.
služba Jankovice [UH]
Rodinná stáj Polárka - Kaňovice - Seče
Naše stáj je zaměřena především na klidnou a pohodovou turistiku na koních. Zejména pro děti i méně zdatné jezdce na menších koních a to i pony. Vyjížďky do terénu a poznávání okolí. Součástí je také zdokonalení v sedle na jízdárně, základy ježdění. Samozřejmě se rádi budeme věnovat i postiženým dětem s cílem zlepšit pohyblivost nebo mentální (psychické) problémy spojené s celkovým onemocněním. Vození dětí samozřejmostí. Ustájení vlastních koní po domluvě možné, také dlouhodobě. Chtěli bychom nabídnout také možnost příjemné zastávky na nocování při putování na koních. Určitě bychom se rádi také zaměřili na kvalitní odchov hříbat.
služba Kaňovice
Stáj Lipina
Rekreační jízdy na koních pro dospělé i děti, individuální a skupinové výcvikové hodiny pro začátečníky všeho věku, možnost dlouhodobých jezdeckých kurzů, tábory u koní, vyjížďky na koních do krásné přírody Bílých Karpat pro pokročilé i začínající jezdce vždy s doprovodem a na klidných koních, ustájení vašich koní, trénink dostihových koní, programy pro školy
služba Křekov
Svaz chovatelů a příznivců moravského teplokrevníka
Moravský teplokrevník, plemeno koní pocházející z Evropy, je tu s námi již po generace. Teplokrevní koně chovaní na bývalém území Rakouska – Uherska v hřebčínech Radovec (zal. 1774), Mezöhegyes (zal. 1785), Piber (zal. 1798), Kisber (zal. 1853), Bonczhida (zal. 1905), Wieselburg (zal. 1915) vytvořili kmeny - Furioso, Przedswit, Gidran, Star of Hannover, North Star, Nonius, Shagya , které přetrvaly až do dnešních dní. Od 40. let minulého století se k těmto kmenům přiřadila i linie Catalin vzniknuvší v hřebčíně Motešice (zal. 1927). Historický a společenský vývoj v Evropě se podepsal i na těchto kmenech.
služba
Václavík Jan
Možnost pobytu na zemědělské farmě
služba Halenkov
Vyjížďky na koních
Vyjížďky na koních na zajímavá místa Chřibů podle nabídky, po domluvě možno dle přání zákazníka, vyjížďky je možno uskutečnit i na více dní a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. Stáj dále nabízí vození dětí na akcích, na jízdárně i v terénu, výuku jízdy na koni. Samozřejmostí jsou anglická a westernová sedla dle výběru zákazníka, nabízí i ježdění s madly což je vhodné i pro handicapované, případně pro nejmenší děti s doprovodem rodiče, nebo zkušeného člena jízdárny.
služba Košíky

Celkem: 42 |< << 1 2 3 >> >| 2/3 Položek na stránce:

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě