Trasy a programy

všechny hipotrasy

Podrobný popis Malého jezdeckého okruhu Vizovicko

Z Vlachovy Lhoty přes Jelenovskou a hrad Brumov ke stáji Lipina. Délka cca 20 km.

Menší okruh navazuje na trasu vedenou z VYSOKÉHO POLE za obcí VLACHOVA LHOTA, kde se nachází přechod přes silnici a dále pak vede v délce 1km po nezpevněné obecní cestě kolem ohrad k lesu. V katastru obce Křekov, v místě zvaném SKALICA, pokračuje v délce 1 km po obecní lesní nezpevněné stezce, z kopce mírným klesáním, k betonovému mostu přes potok. Dalších 500 m vede po částečně zpevněné polní cestě mezi ohradami a dále po nezpevněné cestě cca 400 m k průhonu na příležitostné pastviny (průhon nutno otevřít a zavřít), pokračuje po louce 300 m směrem na viditelnou farmu (STÁJ LIPINA). Naproti brány do farmy je přechod přes asfaltovou silnici (dobrá přehlednost v obou směrech), opět je nutno otevřít a zavřít průhon z pastviny.

Stezka pokračuje přes farmu, zadní bránou směrem k lesu, kde se napojuje na pastvinu. Tu je nutno přejet kolmo, vzhůru co nejblíže k hrazení pastviny. V levém horním rohu se nachází průhon na nezpevněnou obecní lesní cestu. Délka pastviny činí cca 500 m. Trasa poté pokračuje po lesní cestě a následuje prudké stoupání 200 m. Po vystoupání do lesa vede trasa vlevo, po široké lesní nezpevněné svážnici (pozor, souběh s turistickou trasou) po 1500 m vjezd na asfaltovou cestu k HOTELU JELENOVSKÁ. V sezóně pozor na projíždějící auta rekreantů (1 km) po cestě k hotelu. Za areálem hotelu se trasa stáčí vlevo, vede dolů z kopce (zde se opět nachází souběh s turistickými trasami) po nezpevněné lesní cestě směr KOLIBA. Po 100 m prudké klesání dlouhé 700 m. Klesání ústí v pískovcovou cestu, vede vlevo cca 1200 m ke KOLIBĚ (zde k dispozici restaurace, občerstvení). Vpravo lze u výjezdu na cestu odbočit k „ANDĚLÍČKU“ a vrátit se zpět na původní trasu. Od KOLIBY vede trasa po asfaltové svážnici LČR k ŽIDOVSKÉMU HŘBITOVU. Délka úseku je cca 2500 – 3000 m, pozor na opětovný souběh s cyklotrasou. Dále od hřbitova směr BRUMOVSKÝ HRAD, na rozcestí vlevo dolů po nezpevněné cestě k výjezdu na louku. Přes louku kolmo vpravo, nad sadem je zřetelná cesta k hradu. Délka úseku židovský hřbitov – Brumovský hrad je 1500 m. Od hradu příkré klesání (100 m) k Brumovským rybníkům na asfaltovou svážnici LČR, která vede vpravo nahoru směrem k „HLOŽECKÉ KAPLI“ – délka úseku cca 6 km, poslední 1 km po částečně zpevněné lesní cestě. Pozor na souběh s cyklotrasami i turistickou trasou!

Od Hložecké kaple po nezpevněné lesní cestě 1km dolů z kopce zpět na křižovatku nad stájí a dále pak „proti srsti“ až ke stáji Lipina.

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě