Trasy a programy

všechny hipotrasy

Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami - trasa MAS Hříběcí hory

Popis

Nové hipostezky na území MAS – Hříběcí hory a MAS Partnerství Moštěnka byly vybudované díky projektu spolupráce Po formanských stezkách – křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami, který byl realizovaný za finanční podpory EU z prostředků Programu rozvoje venkova LEADER. hipostezky vedou převážně po polních a lesních cestách. Jsou vyznačeny téměř 400 směrovek a vzniklo na nich 45 malých a 3 větší odpočívky, 2 krytá a 42 nekrytých úvazišť, u Těšánek replika vodního mlýna a patnáctimetrová rozhledna a jsou zde umístěny informační mapy a tabule. Již existující hipostezky na Vyškovsku se tak rozšíří o oblast Chřibů, Buchlovska a jižní Hané. S celkovou délkou 230 kilometrů je tato hipotrasa nejdelší na Moravě.

Zajímavé cíle v okolí

Rozhledna Lebedov

Dřevěná stavba, celoročně a bezplatně přístupná, je 9 m vysoká. Symbolizuje větrný mlýn, stojí nad osadou Lebedov (místní část obce Zdou...

Drážov, přírodní památka

Přírodní památka Drážov představuje ostrůvek teplomilné vegetace na výslunné travnaté a křovinaté stráni s jihozápadní expozicí

PP Kamenec

Přírodní památku Kamenec, vyhlášenou v roce 1954 na ploše 3 ha, tvoří výslunná travnatá stráň na místě bývalého pískovcového lomu. Ve sp...

PP Včelín

Přírodní památka Včelín, vyhlášená v roce 1953 na ploše 2,7 ha, je fragmentem původní lesostepi se vzácnými společenstvy teplomilných dr...

MAS Hříběcí hory byla založena v r. 2005 pod formou občasného sdružení za účelem získání dotací z EU z programu LEADER v plánovacím období 2007-2013. Aktivity MAS Hříběcí hory jsou zaměřeny na zvýšení kvality života ve venkovských oblastech, podporu cestovního ruchu a také zviditelnění a zatraktivnění mikroregionu, ve kterém působí. Jedním z prostředků dosažení jmenovaných cílů je i úspěšně zprovozněná hipotrasa.

Na území MAS - Hříběcí hory prochází jezdecká stezka o délce 155 km katastrem 22 obcí. Hlavní páteřní trasa začíná v Těšánkách (Grunt Galatík) a vede přes Lebedov, Litenčice, Prasklice, Uhřice, Dřínov a Zborovice zpět do Těšánek. Další významný úsek přivádí trasu k dalším úsekům, kterými je celý komplex tras maximálně propojen - zahrnuje obce Lebedov, Hoštice, Morkovice - Slížany a Troubky. Mnohé odbočky, spojky a dílčí okruhy tvoří síť jednotlivých tras dokonale pokrývajích celé území MAS Hříběcí hory.
     Hipostezka propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky zajímavá místa jako jsou zámek Litenčice, rozhledna a replika vodního mlýna v Těšánkách, Kostel sv. Jana Křtitele v Uhřicích či Národní přírodní památka Křéby  Všechny trasy jsou značeny v souladu s pravidly doporučenými Klubem českých turistů. Vybraná místa na trasách jsou doplěna mobiliářem - odpočívkou, úvazištěm pro koně, informační tabulí a odpadkovým košem.
     Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami - hustě křižovaly toto území a jsou zaneseny ve starších mapách.
     Do projektu se zapojilo 11 místních jezdeckých stájí, které nabízejí jezdecký výcvik koní a jezdců, ustájení koní, nebo pořádají sportovní i rekreační jezdecké aktivity.

Zapojené jezdecké stáje: JS Galatík Těšánky, Hipocentrum Koryčany, JK Pospíšilík Skržice, JK Paráda Skržice, JS Michaela Fojty Cvrčovice, JK Alima Soběsuky, JS Jan Štěpánek, JK Divooky, Janáskovi - Lískovec, Koníran Tetětice, JS Igor Pokorný Honětice

MAPA TRASY (.jpg, 1.49 MB)

Hipotrasa Hříběcí hory

303973_180556048694699_170977256319245_391589_757143324_n.jpg (800x533, 79.48 KB)
308594_180556355361335_170977256319245_391598_1710752131_n.jpg (800x533, 45.96 KB)
383391_180555732028064_170977256319245_391579_1675290882_n.jpg (800x533, 67.47 KB)
386052_180556022028035_170977256319245_391588_363003826_n.jpg (800x533, 65.57 KB)
391846_180556125361358_170977256319245_391591_200979614_n.jpg (800x533, 90.82 KB)
hipostezky1l.jpg (800x600, 43.91 KB)
hipostezky2l.jpg (800x600, 63.60 KB)
mapa hipotrasy Hříběcí hory, 536x600, 78.48 KBmapa hipotrasy Hříběcí hory
Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj,
Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
hipoturistika na Východní Moravě